Architectuur
Pijler

Architectuur

Onze grootste inspiratiebron is het unieke van de context: de omgeving, identiteit en historie van de plek en de beleving door de gebruikers.

Het herkennen van potenties daarvan beschouwen wij als de essentie van ons werk. Doel is steeds het maken van herkenbare en betekenisvolle ontwerpen waarin mensen zich thuis voelen.

De kracht van CroonenBuro5 ligt in de permanente interactie tussen de verschillende disciplines. Ons bureau heeft stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten, planologen en bouwkundigen in dienst. Dit stelt ons in staat elke opgave in de volle breedte en op verschillende schaalniveaus aan te pakken. Met onze ‘vari-focale teams’ leveren wij een bijdrage aan alle fases van ontwikkelingen in uw leefomgeving: van de eerste visievorming tot en met de begeleiding van de uitvoering. Wij onderzoeken de essentie van de opgave door goed te luisteren naar de klant: de opdrachtgever én de gebruikers. Wij vertalen de wensen van gebruikers, opdrachtgevers en stakeholders in duurzame ruimtelijke ontwerpen. 

Verschillende schaalniveaus

Wij maken veelzijdige plannen en ontwerpen op verschillende schaalniveaus; van structuurvisie tot individuele ontwerpen. Wij begeven ons vooral op het snijvlak van openbare inrichting, stedenbouw en architectuur. Oog voor de omgeving, het historisch perspectief en positieve belevingswaarde van de gebruikers zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Ons doel is verbetering van de kwaliteit van de ruimte en de dagelijkse leefomgeving van mensen. 

Hedendaags

Onze architectuur is hedendaags en door de context bepaald. Wij maken ontwerpen die recht doen aan de typische stijlkenmerken en identiteit van de desbetreffende streek of stad. Een combinatie van moderne en traditionele elementen leidt tot oorspronkelijke architectuur. Wij luisteren goed naar de vraag vanuit de omgeving. 

Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan een prettige samenwerking. Dat betekent voor ons heldere offertes maken en afspraken serieus nemen. Daarnaast hebben we per project een aanspreekpersoon die kennis en ervaring heeft met de wensen, werkwijze en cultuur van onze opdrachtgever: overheid, projectontwikkelaars, woningcorporaties, particulieren. Wij vinden het belangrijk om in een open sfeer te komen tot goede plannen en om de opdrachtgever te betrekken tijdens het ontwerpproces. Kortom kwaliteit leveren.