Bedrijventerreinen
Speerpunt

Bedrijventerreinen

Flexibele planvorming die ondernemers niet belemmert maar uitnodigt om te investeren

Het bedrijfsleven verkeert in een hoge dynamiek. Als trekker van onze huidige economie, moeten bedrijven een moeizame en complexe weg doorlopen om te kunnen uitbreiden, te verplaatsen of zich op een nieuwe locatie te vestigen. CroonenBuro5 heeft hiertoe innovatieve en succesvolle ontwikkelingsstrategieën bedacht, geënt op onze inzichten uit andere beleidsvelden zoals zorg, kantoren, wonen en recreatie en toerisme. 

Uw bedrijf loopt vast, herstructurering komt niet op gang, een structuurvisie op bedrijventerrein ontbreekt, de vastgoedwaarde van uw pand holt achteruit, leegstand en verloedering liggen op de loer. Maar ook: welke kansen zijn er? Hoe komen we gezamenlijk tot waarde en groei? Is er voldoende milieuruimte? Één gezamenlijke omgevingsvergunning bedrijvenpark? Welke stappen moeten we hiervoor zetten en wat vergt dit van alle stakeholders? CroonenBuro5 denkt graag met u mee over deze vragen.