Herontwikkeling
Speerpunt

Herontwikkeling

Identiteit wordt versterkt door het benadrukken van de karakteristieke kwaliteit uit het verleden en het ‘creëren’ van nieuwe dragers voor de toekomst

De verduurzaming van gebouwen, wijken en buurten staat in het middelpunt van de belangstelling. Overheden, corporaties, marktpartijen en bewoners, slaan de handen ineen om wijken en plekken te maken waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen, werken en leren. Een ingrijpende en complexe operatie waarin een goede regie, ontwerp en begeleiding van groot belang zijn. 

Gedegen aanpak voor ontwerp, proces en strategie

CroonenBuro5 heeft een duidelijke visie op het gebied van herontwikkeling in zowel ontwerp als proces. Wij zetten multidisciplinair onze expertise in: stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening. Daardoor kunnen we in de herstructurering een veelzijdige rol spelen en fungeren wij als ruimtelijk regisseur. Het ontwerp speelt daar een belangrijke rol in en is de inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Onze grootste inspiratiebron is altijd het unieke van de context: de omgeving, identiteit en historie van een regio, wijk, gebouw of plek en hoe die door de gebruikers worden beleefd. Wij beschouwen het herkennen van potenties als de essentie van ons werk.

Identiteit wordt versterkt door het benadrukken van de karakteristieke kwaliteit uit het verleden en het ‘creëren’ van nieuwe dragers voor de toekomst. Daarbij herstellen of versterken wij structuren en leggen we verbindingen met duurzame concepten voor de toekomst. Van vastgestelde ambities tot en met een haalbare realisatie.