CroonenBuro5 en Antea Group starten met “data informed urban design”
Nieuws

CroonenBuro5 en Antea Group starten met “data informed urban design”

28 september 2017

CroonenBuro5 en Antea Group starten met “data informed urban design” en zetten het door toepassen van Big Data in als slimme toolbox voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten.

Of het nu gaat om: het spotten naar leegstaand vastgoed of potentiële ontwikkellocaties; een big data marktscan voor het laden van het ideale programma voor een vastgoedproject;  het op een snelle en efficiënte manier documenteren van planologische en milieutechnische randvoorwaarden voor een locatie; het inzetten van big data voor het stimuleren van sport en beweging in wijkontwikkelingsplannen; het spotten van nieuwe kansen voor de energietransitie; het voorspellen van de waardecreatie voor locaties..., big data biedt ons de mogelijkheid om onze klanten eerder, sneller en innovatiever verder te helpen.

Met het aantrekken van de woningmarkt neemt de vraag naar ontwikkellocaties weer toe. Doordat we de taal spreken van (middel)grote en kleine gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers, zorg- en onderwijsinstellingen en grote bedrijven, maar ook beleggers treden we als ontwerpende discipline steeds vaker op als verbinder om ontwikkelingen van de grond te krijgen. Regelmatig wordt CroonenBuro5 als stedenbouwkundig ontwerper betrokken bij het initiatief en ontwikkelproces.

In dit ontwikkelproces is goed Informatiemanagement een essentiële schakel in het ontwerpproces. Het op een slimme manier data in ons ontwerpwerk opnemen, biedt ons de mogelijkheid om dynamische stedelijke modellen te creëren. Het biedt ons de mogelijkheid om de kwaliteit van levensoverwegingen zorgvuldig te plannen en de prestaties van een stad te evalueren tegen specifiekere criteria. Met behulp van deze gegevens worden kosten- en tijdbesparingen opgedaan, waardoor we dynamische stadsplannen kunnen creëren die flexibel zijn om veranderingen en toekomstige ontwikkelingen te kunnen aanpassen.

Wilt u meer weten over wat “data informed urban design” voor u kan betekenen?

We maken met uw vraag graag een scan op maat.

Tevens maken we u er graag attent op onze praktijkmiddag op 17 november van 13.00 - 16.00 uur op onze vestiging in Almere aan de Monitorweg 29 waarin we u meenemen in de mogelijkheden van big data en urban design, het ontwikkelen van een procesaanpak op maat en een aantal interessante casestudies waarbij u zelf aan de slag gaat en de kracht van data informed urban design kan ervaren.  

Om u aan te melden voor deze praktijkmiddag kunt u contact opnemen met Jessica Bes.

Mocht u niet kunnen op deze middag, dan wijzen we u ook graag op de mogelijkheden van een incompany training.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met:
Jaap Schoonhoven: Adviseur data en informatie Antea Group
Mark van der Poll: hoofdontwerper stedenbouw CroonenBuro5