Duurzame dorpsrand van Boxtel
project

Duurzame dorpsrand van Boxtel

Stedenbouwkundige visie Selissenterrein

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

De gemeente Boxtel zoekt naar ideeën voor de locatie Selissen. Hoe kan hier een duurzame dorpsrand worden ontwikkeld? CroonenBuro5 heeft een stedenbouwkundige visie opgesteld die als inspiratie- en ontwerpkader voor de ontwikkeling van de locatie gebruikt kan worden. Naast de locatie Selissen behoren tevens de Bosscheweg, locatie Lindenlust en de noordelijke driehoek met Oertijdmuseum De Groene Poort tot het plangebied. Voor het gebied gelden zeer hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, zo wordt biomassa gezien als kans. Belangrijke aandacht is uitgegaan naar het zicht vanaf de A2 op Boxtel in relatie tot (dure) geluidsremmende maatregelen.
De Bosscheweg vormt een belangrijke stedelijke ketting in de regio, waarin verschillende sferen zijn opgenomen Ze vormt de entree van Boxtel en verbindt haar met De Groene Poort. De Bosscheweg krijgt in het ontwerp een groen profiel, waardoor er een nieuwe sfeer aan de ketting wordt toegevoegd.

Duurzaamheid

De groenstructuur versterkt de verschillende sferen in het plangebied en zijn er doorzichten naar het Dommelgebied. In het ontwerp is de nadruk gelegd op dorpse sferen en is er sprake van een lage dichtheid. 
Auto’s worden zoveel mogelijk uit het zicht gehouden, parkeren wordt opgelost in halfverharding en met blokhagen afgeschermd. Er komt vrij baan voor (elektrische) fietsen. Voor de zone langs de A2 zijn verschillende opties onderzocht, zoals een biomassacentrale tot aan ondergrondse duurzame woningen.

Boxtel Selissenterrein structuurvisie Boxtel Selissenterrein randvoorwaarden
Boxtel Selissenterrein plankaart
Boxtel Selissenterrein profiel