Recreatie en leisure
Speerpunt

Recreatie en leisure

De recreatiesector opereert in een snel veranderende markt waarin actief ondernemerschap gewenst is

Van ondernemers vraagt dit steeds meer om te zoeken naar creatieve oplossingen waarbij bedrijfseconomische haalbaarheid, groei en ruimtelijke kwaliteit samenkomen.

Met het toenemen van de vrije tijd is ook de behoefte aan vrijetijdsproducten toegenomen. Pretparken, sportaccommodaties, evenementen, megabioscopen en bezoekerscentra spelen in op deze vraag. Grootschaligheid is veelal een voorwaarde om topaccommodaties of topproducties te kunnen bieden. De grote schaal en daarmee samengaande grote bezoekersstromen brengen ruimtelijke vraagstukken met zich.

CroonenBuro5 heeft ruime ervaring met het realiseren en begeleiden van ontwikkelingstrajecten voor recreatieterreinen. Wij adviseren overheden en recreatieondernemers bij het gehele traject van haalbaarheidsverkenning van de eerste ideeën tot aan concrete inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en vergunningaanvragen. Het bestemmingsplan vormt daarbij vaak een belangrijke tussenstap in een totaaltraject van visieontwikkeling tot realisatie. 

Voor een overzicht van de ontwikkelingstrajecten waar wij bij betrokken zijn, zie onze referenties.