Stedenbouw + Landschap
Pijler

Stedenbouw + Landschap

Door een gedegen analyse en ontwerpend onderzoek maken wij duurzame plannen die gebiedseigen zijn en vernieuwend

Stedenbouw + Landschap is het scharnierpunt binnen onze dienstverlening. Historische waarden zijn voor ons belangrijk. Door een gedegen analyse en ontwerpend onderzoek maken wij duurzame plannen die gebiedseigen zijn en vernieuwend. Het gaat om samenhang, om compositie, om verwevenheid, om onderlinge relaties, om groei en dynamiek, om structuur en proces. Vanuit een multidisciplinaire aanpak voor complexe ontwerpproblemen heeft CroonenBuro5 de afgelopen 60 jaar een rijk oeuvre opgedaan aan grootschalige stedelijke en landschappelijke masterplanning in binnen- en buitenland. 

Urban design

Stedenbouw + Landschap bij CroonenBuro5 bestaat uit een groep creatieve ontwerpers met een bredere scope aan integrale projecten op het gebied van havens & waterfronten, gezondheidszorg, leisure & recreatie, luchthavens, bedrijventerreinen, retail, onderwijs, wonen en landschapsontwikkeling. Onze ontwerpers hebben naast stedenbouw affiniteit met planeconomische, landschappelijke, verkeerskundige, civieltechnische, klimaatadaptieve, duurzame en energietransitie vraagstukken in dorp, stad en buitengebied. Vanuit een stedenbouwkundige visie met conceptuele inslag maken we haalbare ambities waar en kunnen we doorpakken tot en met realisatie en beheer.

Ontwerpen is verbinden

Deze tijd vraagt om strategische ontwerpopgaven met duurzaam effect op de lange termijn. Voor flexibele plannen, organische stedenbouw + landschap en participatietrajecten hebben we een gestroomlijnde aanpak ontwikkeld met en voor burgers, ondernemers en overheden. Doordat we de taal spreken van burgers, (middel)grote en kleine gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers, zorg- en onderwijsinstellingen en grote bedrijven, treden we als ontwerpende discipline steeds vaker op als verbinder om duurzame ontwikkelingen van de grond te krijgen.