Thema's

Thema's

ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN MET DE OMGEVINGSWET

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet is een mooie uitdaging die wij aangegaan zijn in een pilot in 2017. Deze pilot was uitgezet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

meer informatie >

 

DUURZAAMHEID EN GEZONDHEID

Vooral vanuit de thema’s duurzame veehouderij en gezondheid zijn wij actief in beeld aan het brengen wat de mogelijkheden zijn met de huidige wetgeving, maar ook wat de mogelijkheden zijn vanuit de nieuwe Omgevingswet en hoe hier vanuit de Crisis en Herstelwet op vooruit gelopen kan worden.

meer informatie >

 

OMGEVINGSWET

CroonenBuro5 is continu bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. Wij adviseren en informeren u graag over de meest actuele ontwikkelingen. Wij helpen u in 4 stappen voorsorteren en anticiperen op de Omgevingswet. Voorsorteren kan bijvoorbeeld via ons ‘Bestemmingsplan à la omgevingswet’, de Omgevingsdialoog of de pilot Omgevingsvisie. We verbreden en verdiepen de kennis van uw medewerkers via ons Omgevingswetspel en via onze periodieke bijeenkomsten.

Ziet u, net als CroonenBuro5, de kansen die de Omgevingswet biedt? 

Meer informatie >